Omschrijving (toelichting)

De ESCo-pilot (Energy Service Company) wordt in 2020 geïmplementeerd. Door de ervaring die hier wordt opgedaan, kunnen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed, wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021