Omschrijving (toelichting)

Op basis van de afgeronde evaluatie VANG 2015-2020 is gestart met de totstandkoming van de regionale visie richting 2025 met een doorkijk naar 2030 (circulaire economie). Het jaar 2020 vormt een schakeljaar waarin het lopende VANG programma wordt afgerond en er samen met de gemeenteraden van de verschillende participerende gemeentes, een nieuwe grondstoffenvisie wordt ontwikkeld voor de periode na 2020. Dit sluit goed aan op het in 2018 gestarte Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland circulair in 2050’, dat ook volop in ontwikkeling is.

Omschrijving (label)
Begroting 2021