Omschrijving (toelichting)

Brandveiligheid is geen exclusief aandachtsgebied voor de brandweer. Het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers vraagt ook inspanning van anderen, namelijk burgers, woningcorporaties, zorginstanties en verzekeraars. Er zal verbinding worden gezocht en onderhouden met partners binnen en buiten de gemeente om gezamenlijk de inwoners, en in het bijzonder de senioren, bewust te maken van participatie in eigen veiligheid.

Omschrijving (label)
Begroting 2021