Omschrijving (toelichting)

In het plan voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is toegankelijkheid een uitgangspunt. Alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking, moeten op een veilige manier het gemeentehuis kunnen bereiken. Het aantal mindervaliden parkeerplaatsen blijft gehandhaafd.
De ervaringsdeskundigen van het Platform Gooise Meren Toegankelijk zijn actief betrokken in de ontwerpfase. In 2021 geven we vervolg aan de aanbevelingen uit de 0-meting, waarbij is gekeken naar de toegankelijkheid van de dienstverlening door de front-office en Burgerzaken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021