Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet om inzicht te krijgen in de sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen, zowel in de frontoffice als in de backoffices. Voor 2021 wordt deze basis verder uitgebreid om vanuit een abstract kader verder in te kunnen zoomen naar detailinformatie. We verbeteren en/of ontwikkelen managementinformatiesystemen waardoor organisatiebreed betere sturingsinformatie ontstaat over de dienstverleningsprocessen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021