Terug

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren

Omschrijving (toelichting)

Wij gaan de integrale aanpak van risicojongeren verder ontwikkelen. Doel van de integrale aanpak is om de signalen van risicojongeren vroegtijdig op te pakken. Dit doen we door de samenwerking en informatie-uitwisseling met zowel interne als externe partijen te verbeteren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud