Omschrijving (toelichting)

Samen met de provincie Noord-Holland en de Regio Gooi en Vechtstreek is het plan opgesteld om te komen tot een hoogwaardig fietsroutenetwerk in de regio, waaronder meerdere routes door onze gemeente. De routes worden nu verder uitgewerkt in tracé studies waarbij er ruimte blijft voor maatwerk. Voor de financiering van het fietsnetwerk zelf worden nog voorstellen uitgewerkt. De provincie subsidieert.

Gooise Meren zal de uitwerking van de regionale doorfietsroutes waar mogelijk integreren in bestaande projecten. Insteek is een netwerk van hoge kwaliteit. Ook wordt er gekeken met de regio naar het verbinden van de routes, bijvoorbeeld bij de knoop Crailo. Verder blijven we altijd op zoek naar mogelijkheden om knelpunten in het bestaande netwerk weg te nemen. Onderzoek of ontbrekende schakels aangelegd kunnen worden, maar ook kleine verbeteringen als het weghalen van palen in fietsroutes.

Omschrijving (label)
Begroting 2021