Omschrijving (toelichting)

De Werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio, bestaande uit een vertegenwoordiging uit gemeenteraden en colleges uit de regio, heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek gesproken over de besluitvormingsprocessen zoals die nu door de regio gehanteerd worden, hoe deze door de gemeenteraden ervaren worden en hoe de besluitvorming kan worden verbeterd. Dit heeft geleid tot concrete adviezen en voorstellen van de werkgroep aan de gemeenteraden. Dit moet in 2021 leiden tot verbeterde besluitvorming binnen bestaande vormen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021