Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Omschrijving (toelichting)

Vaststelling van dit regionale beleidsplan is door de coronacrisis verschoven van 2020 naar 2021. In dit regionale beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van dakloosheid, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan.

Omschrijving (label)
Begroting 2021