Omschrijving (toelichting)

Het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) is geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan wordt in 2021 de dienstverlening voor werkgevers binnen de regio verbeterd en wordt het team uitgebreid om betere matching tot stand te brengen tussen vraag van werkgevers (de vacatures) en de werkzoekenden. Daarmee wordt doorstroming van werk naar werk nagestreefd met als doel het voorkomen van werkloosheid.
Daarnaast richt het WSP in 2021 samen met het UWV en de Werkkamer Gooi en Vechtstreek het regionale Mobiliteitscentrum op. Dit centrum wordt tijdelijk ingericht en moet voorkomen dat werknemers in een uitkering terechtkomen als gevolg van dreigend faillissement of (tijdelijke) boventalligheid door de economische neergang wegens de coronacrisis. Het Mobiliteitscentrum ondersteunt werkgevers met advies en matcht werknemers naar een nieuwe werkplek.

Omschrijving (label)
Begroting 2021