Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt door de regionale Scholingsmakelaar (een in 2020 aangestelde adviseur voor onderwijs en arbeidsmarkt) een betere match gerealiseerd tussen het opleidingsaanbod en de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt. Het doel is de bestrijding van jeugdwerkeloosheid, door jongeren middels een passende opleiding aansluitend werk te kunnen bieden. Daarbij vindt regionale samenwerking plaats met het (MBO) onderwijsveld, de werkgevers en het Regionaal bureau Leerlingzaken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021