Omschrijving (toelichting)

Het in 2020 vast te stellen actieplan mantelzorg vormt de basis voor onze acties. We maken het makkelijker om (informele) hulp te vragen, te delen of te geven. Dit doen we in 2021 met een campagne waarin we mantelzorgers stimuleren om hulp te vragen en de zorg te delen met hun omgeving.  Ook organiseren we een panel van mantelzorgers om ervaringen in te zetten voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Omschrijving (label)
Begroting 2021