Omschrijving (toelichting)

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. In februari 2020 is de MRA agenda 2020 - 2024 vastgesteld. Op basis hiervan is de begroting 2021 opgesteld, met hier aan gekoppeld het werkplan MRA voor 2021. Dit plan bevat 16 uitvoerende onderdelen. De regiogemeenten ambiëren het trekkerschap van tenminste 4 van de uitvoeringslijnen, waaronder fiets, samenwerking met Utrecht.

Omschrijving (label)
Begroting 2021