Omschrijving (toelichting)

Samen met de regio geven we uitvoering aan de regionale detailhandelsvisie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021