Omschrijving (toelichting)

Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma omvat het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het Sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie. In 2021 wordt met name gewerkt aan de invulling van de Woonagenda, een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang, een Regionale Energiestrategie 1.0 en de uitvoering van de regionale koers Omgevingsvisie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021