Terug

Uitvoering strategische nota verbonden partijen

Uitvoering  strategische nota verbonden partijen

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de strategische nota verbonden partijen door een uitvoeringsagenda op te stellen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud