Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de strategische nota verbonden partijen door een uitvoeringsagenda op te stellen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021