Omschrijving (toelichting)

Het nieuwe beleid start in het 4e kwartaal van 2020 en is gericht op vroeg- en voorschoolse educatie, ouderbetrokkenheid, preventie en vroegsignalering. Onze partners, zoals scholen, kinderopvang, Versa Welzijn, bibliotheek en Jeugd en Gezin kunnen bijvoorbeeld (innovatieve) projecten ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Omschrijving (label)
Begroting 2021