Omschrijving (toelichting)

We continueren de campagnes gericht op inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zoals Houd de lijn vrij, de Week van de Toegankelijkheid, en de Week tegen Eenzaamheid. We organiseren thema-avonden, filmvertoningen en schouwen toegankelijkheid in samenwerking met maatschappelijke partners. We publiceren de ervaringen en resultaten via de externe gemeentelijke media, zoals gemeentepagina, website, nieuwsbrief, sociale media en de interne media. Nieuw in dit bewustwordingstraject is dat we ook actief gaan inzetten op acceptatie van LHBTi. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021