Omschrijving (toelichting)

In 2019 had Gooise Meren een taakstelling om 42 personen te huisvesten, aan het eind van 2019 is deze groep voorzien van huisvesting.  De taakstelling in 2020 is op 40 vastgesteld. Wij verwachten dat de woningcorporaties ook in 2020 weer in staat zijn om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021