Omschrijving (toelichting)

Dagelijks worden er kleinschalige werkzaamheden verricht binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. Het gaat hierbij om het herstellen van bijvoorbeeld trottoirtegels die door wortelgroei omhoog zijn gedrukt of het herstellen van oneffenheden in het straatwerk zodat er geen water meer op straat blijft staan. Veelal worden dit soort werkzaamheden uitgevoerd op basis van klachten zoals deze worden gemeld door de eigen dienst of door inwoners. Het gaat hierbij dus om het herstellen van lokale schades tot ongeveer 10 m2 waarvan de omvang niet groot genoeg is om over te gaan tot grootschalig onderhoud. Het reguliere planmatige onderhoud van het areaal wegen wordt systematisch beheerd. Dit houdt in dat wij op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en reguliere inspecties vaststellen welke beheermaatregelen nodig zijn. Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid is dit ook noodzakelijk. In 2020 is er gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van werkzaamheden in en rondom de kernen Muiden en Muiderberg, de realisatie van deze werkzaamheden is in de 3e kwartaal gestart en loopt de komende jaren volgens planning door. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021