Omschrijving (toelichting)

Eind 2020 wordt het Mobiliteitsplan (visie op Parkeren en Mobiliteit) en het Uitvoeringsprogramma aan de raad voorgelegd. Beoogd wordt in 2021 de eerste projecten uit het uitvoeringsprogramma op te starten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021