Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma

Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Eind 2020 wordt het Mobiliteitsplan (visie op Parkeren en Mobiliteit) en het Uitvoeringsprogramma aan de raad voorgelegd. Beoogd wordt in 2021 de eerste projecten uit het uitvoeringsprogramma op te starten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021