Omschrijving (toelichting)

Ruimtelijke- en technologische ontwikkelingen vragen het komend decennium om een actuele visie op Mobiliteit en Parkeren. Daarom is in 2020 het Mobiliteitsplan opgesteld. In het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan is opgenomen welke knelpunten hoe en wanneer opgelost worden. Op basis van de ernst van elk knelpunt en de grootte van de benodigde ingreep worden ze geprioriteerd. Het uitvoeringsplan wordt elke 4 jaar, per raadsperiode, geactualiseerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2021