Omschrijving (toelichting)

Dit actieprogramma houdt o.a. in het intensiveren van de aanpak van ouderenmishandeling en het verbeteren van traumascreening en -behandeling. Ook de ontwikkeling van de aanpak MDA++ maakt deel uit van dit actieprogramma. MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel.

Omschrijving (label)
Begroting 2021