Omschrijving (toelichting)

Vanwege de capaciteit en de geplande aanpassingen van de gemeente is besloten op dit moment niet actief aandacht te vragen voor de Right tot Challenge: de mogelijkheid om bepaalde (groen)taken als bewoners zelf uit te voeren. Bij de mid term review is de raad hierover geïnformeerd. Als er komend jaar initiatieven vanuit de bewoners komen om groenonderhoud zelf te doen of plantsoenen te verbeteren gaan we hier wel op in. We kijken in 2021 ook hoe we hierin met Samen Sneller Duurzaam kunnen optrekken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021