Omschrijving (toelichting)

Het is wenselijk om fietsparkeercapaciteit rondom station Naarden-Bussum en Bussum Zuid uit te breiden. Binnen de plannen voor station Naarden Bussum wordt gerekend met een uitbreiding van 3000 naar 4500 fietsparkeerplekken.

Ook bij Bussum Zuid komen er extra fietsparkeerplaatsen bij. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor de ontwikkelingen rond P+R Muiden.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2021