Omschrijving (toelichting)

De druk op onze meerjarenbegroting zal toenemen en maatregelen zullen nodig zijn om een sluitende meerjarenbegroting te behouden. Dit komt door diverse onzekere ontwikkelingen, zoals de Jeugdzorg, de transitie in het fysiek domein, toename van kapitaallasten van huidige uitgestelde investeringen, onzekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds, macro economische ontwikkelingen en natuurlijk de effecten van de coronacrisis. Willen we de financieel gezonde en robuuste gemeente blijven die we nu zijn, dan blijft scherp en terughoudend begroten het uitgangspunt. Tegelijkertijd is nog een slag nodig om 'in control' te komen zodat we minder voor verrassingen komen te staan. Dit betekent dat we richting de Perspectiefnota 2022-2025 moeten starten met een traject voor een sluitende begroting. Gelukkig hebben we de komende jaren nog een aantal belangrijke inhoudelijke beleidskeuzes te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om tot kostenbesparingen te komen binnen zowel het fysieke domein (bv. de Omgevingswet) als het Sociaal domein (bv. de nota Jeugd en de nota Gezondheid). De komende maanden worden de voorstellen hiertoe uitgewerkt en de keuzes aan uw raad voorgelegd bij de presentatie van Perspectiefnota 2022-2025.

Omschrijving (label)
Begroting 2021