Omschrijving (toelichting)

Toepassen en monitoring van een compensatieregeling op alle nieuwe en zachte woningbouwplannen met drie of meer woningen en waarbij een afwijking op of aanpassing van het vigerende bestemmingsplan nodig, waarbij wordt uitgegaan van een verdeling van 1/3 betaalbaar, 1/3 middelduur en 1/3 duur.

Omschrijving (label)
Begroting 2021