Omschrijving (toelichting)

We implementeren het beleid Toegankelijk Vastgoed Gooise Meren door eisen vast te leggen in het Programma van Eisen voor ons eigen nieuw vastgoed. En we willen afspraken over toegankelijkheid maken met projectontwikkelaars en woningcoöperaties , die grond of locaties van ons verwerven.

Omschrijving (label)
Begroting 2021