Omschrijving (toelichting)

Boa’s houden toezicht in de gehele gemeente. Dit zijn de bewoonde gebieden maar ook de buitenruimte. Er zijn gebieden die extra aandacht krijgen (hotspots). Dit betekent dat ze hier vaker komen om te surveilleren. Dit betekent ook dat zij hierover extra informatie verzamelen en nauw samenwerken met andere organisaties om het gebied aan te pakken. Gebieden kunnen aandachtsgebieden zijn voor een of meerdere vormen van criminaliteit en overlast. Per jaargetijde, deel van de week of dagdeel kan de hoeveelheid aandacht die een gebied nodig heeft veranderen. Hierbij wordt ook samengewerkt met de politie.


Bij de avondsurveillance leggen de jeugdboa's hun focus vooral op toezicht en handhaving op overlast van hangjeugd. De jeugdboa's werken hierin samen met de jongerenwerkers van Versa. Daarnaast letten de Boa’s overdag en in de avonduren op de volgende in het surveillanceplan geformaliseerde speerpunten

  • meldingen en incidenten
  • ondermijnende criminaliteit
  • toezicht bij parkeeroverlast
  • toezicht bij evenementen en in de horeca
  • controle Digitaal Opkopers Register 

Omschrijving (label)
Begroting 2021