Omschrijving (toelichting)

De gemeente steunt het burgerinititatief Zonnegeluidswal bij het Naarderwoonbos en werkt samen met de intiatiefnemers om dit idee tot een succes te maken. Het initiatief behelst een geluidswal die als een oplossing dient voor de geluidsoverlast en zonnepanelen in kader van duurzaamheid. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021