Omschrijving (toelichting)

Eind 2020 wordt duidelijk of het aanleggen van een warmtenet haalbaar is en zal tevens bekend zijn of het rijk vanuit de proeftuin aardgasvrije wijken (PAW) financieel bijdraagt. Het project moet niet alleen een aardgasvrij Muiderberg opleveren, maar geeft ook inzicht in de regierol van de gemeente. De ervaringen die in het project worden opgedaan dragen bij aan de kwaliteit van de op te stellen Transitievisie Warmte.

Omschrijving (label)
Begroting 2021