Omschrijving (toelichting)

Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. In 2021 gaan we de mogelijkheden onderzoeken of de sociale kaart te koppelen is aan de digitale kaarten die horen bij de Omgevingsvisie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021