Omschrijving (toelichting)

We hebben elk half jaar een bijeenkomst met convenantpartners over ruimtelijke projecten en sociaal beleid. Convenantpartners zijn onder andere het Platform Gooise Meren Toegankelijk, de Seniorenraad, de Fietsersbond en de Woonadviescommissie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021