Omschrijving (toelichting)

Zowel in de voorbereidende fase als tijdens een ramp of crisis hebben we elkaar nodig. De gemeenten werken binnen de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg al samen, maar is ook goed om met de directe buurgemeenten samenwerking te zoeken. Zo kan men elkaar ondersteunen en waar nodig vervangen wanneer er een ramp of crisis is in een gemeente. Wij stimuleren dat het eigen personeel ook deelneemt aan regionale piketten voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat doen we door tijd beschikbaar te stellen om hiervoor te trainen, te oefenen en een (regionale) piketvergoeding aan te bieden. Wij trainen de sleutelfunctionarissen en medewerkers. Regionale trainingen worden aangeboden vanuit Bevolkingszorg. We bieden maatwerk aan door middel van in-company trainingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021