Omschrijving (toelichting)

De GGD voert de inspecties/controles bij kinderdagverblijven uit in het kader van de Wet Kinderopvang. Indien er onrechtmatigheden worden geconstateerd dient de gemeente te handhaven. Hiertoe worden volgens het vastgestelde beleidskader verschillende stappen gezet. Meestal lukt het op voorhand om de onrechtmatigheden op te lossen voordat het protocol in werking moet worden gezet. Wij registreren alle nieuwe centra voor kinderopvang en verwerken de mutaties.

Omschrijving (label)
Begroting 2021