Omschrijving (toelichting)

Op de Krijgsman in de kern Muiden worden er de komende jaren 1300 woningen gerealiseerd. Met de komst van nieuwe inwoners zijn er ook voorzieningen nodig zoals bijvoorbeeld onderwijs. Daarom wordt er samen met de schoolbesturen (Talent Primair en ASKO) en kinderopvang SKBNM een zogeheten Kindcentrum gerealiseerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2021