Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn we gestart met diverse acties om een organisatie neer te zetten die precies weet wat er op financieel gebied aan de hand is en die daarop weet te anticiperen. Een aantal zaken zijn al in gang gezet, zoals het herijken van het investeringsplan en het invoeren van een kapitaallastenplafond. Daarnaast zijn er voorbereidingen gaande voor de actualisatie van de onderhoudsbeheerplannen. Tevens wordt binnen Financiën en Control gewerkt aan diverse andere ontwikkelingen zoals: contractmanagement, verbetering van onderdelen van het beheersinstrumentarium, de in te voeren Rechtmatigheidsverantwoording door het college en verbetering van het financiële bewustzijn van de gehele organisatie. Om deze initiatieven in goede banen te leiden, samenhang aan te brengen en over de hele linie een kwaliteitsslag te maken, bedden we deze in, in een programma versterking financiële beheersing.

Omschrijving (label)
Begroting 2021