Omschrijving (toelichting)

We professionaliseren participatie binnen onze organisatie verder, zodat wij beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en – uitvoering zorgvuldig onderzoeken wat het doel van het participatieproces is en welke betrokkenen we in welke mate kunnen en moeten betrekken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021