Omschrijving (toelichting)

De accountmanager ondernemers houdt doorlopend pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor hebben we een goed beeld van de dynamiek binnen ons bedrijfsleven.

Op basis van de behoefte van ondernemers wordt doorlopend de digitale dienstverlening verbeterd. Daarnaast is in 2020 onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een fysiek ondernemershuis of loket in Gooise Meren. Aan de uitkomsten van dat onderzoek wordt in 2021 vorm gegeven, om daarmee onze dienstverlening aan ondernemers nog zichtbaarder te maken en te kunnen verbreden.

Omschrijving (label)
Begroting 2021