Terug

Participatie en communicatie

Participatie en communicatie

Omschrijving (toelichting)

We zorgen dat de adviesorganen aangehaakt zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het convenant Adviestraject Adviesorganen is onderdeel van de processen. De tool vroegtijdige burgerparticipatie wordt ingezet bij de ruimtelijke projecten. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud