Omschrijving (toelichting)

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 beschrijft een nieuwe regionale risico gestuurde verkeersveiligheidsaanpak. Samen met de provincie Noord-Holland, met de gemeenten in de drie bestuurlijke regio's (NH-Noord, Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek) wordt ingezet op verkeersveiligheid. Afgelopen periode (vanaf 2019- heden) zijn de regionale overheden regelmatig bij elkaar gekomen om tot gedegen analyses van de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico's te komen. Aan de hand van deze risicoanalyse moet eind 2020 een uitvoeringsagenda zijn opgesteld zodat de uitvoering in 2021 plaats kan vinden

Omschrijving (label)
Begroting 2021