Omschrijving (toelichting)

De organisatie van het schoolvoetbal gaan we in 2021 anders regelen. Het schoolvoetbal legt namelijk jaarlijks een flink beslag op de ureninzet en het budget van de buurtsportcoaches. Daarom is er voor gekozen om de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi vanaf 2021 bij Sportfondsen te beleggen in de vorm van een subsidie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021