Omschrijving (toelichting)

Ons doel is om onze digitale c.q. online dienstverlening zo goed, zo makkelijk en zo toegankelijk te maken dat mensen onze website(s) gaan gebruiken als eerste kanaal om in contact te komen met de gemeente om hun zaken te regelen. Hiervoor worden de website(s) permanent gecontroleerd op toegankelijkheid en kwaliteit van de inhoud. Verder worden jaarlijks delen van de website door inwoners getest op gebruiksvriendelijkheid. Ook wordt webcare ingezet om actief te luisteren naar en te reageren op online uitingen van verschillende doelgroepen over onze gemeente. Het doel is om service te verlenen en klachten af te handelen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021