Omschrijving (toelichting)

Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is volgens de standaarden onvoldoende klantvriendelijk en logistiek is er te weinig ruimte. De komende tijd wordt er gezocht naar een nieuwe locatie in de directe omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen in de afvalketen en de nieuwe grondstoffenvisie na 2020.

Omschrijving (label)
Begroting 2021