Omschrijving (toelichting)

Elk gebied in Gooise Meren is anders. Daarop inspelen vraagt dus maatwerk en flexibiliteit van onze organisatie en van onze partners in de samenleving. We luisteren naar wat de inwoners in een buurt of wijk belangrijk vinden. En we kijken goed naar beschikbare data van elke wijk en buurt. We spelen in op kansen en problemen. En voeren een continue dialoog over wat de belangrijkste opgaven in de wijk zijn die om actie vragen. De wijkplannen en agenda’s helpen daarbij. Met een wijkgerichte aanpak bepalen en doen we wat goed is voor de wijk. Zo wordt een verwevenheid zichtbaar tussen opgaven zoals onderwijs, openbare ruimte, wonen, leefbaarheid, veiligheid en ontstaan nieuwe manieren van werken, samenwerken en organiseren. In 2021 weten we voor welke wijken we een wijkplan en wijkagenda kunnen opstellen, omdat de opgaven in de wijk bij de betrokkenen als actueel en belangrijk worden gezien en gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Omschrijving (label)
Begroting 2021