Omschrijving (toelichting)

De TVW moet in elk geval het volgende opleveren:

• Een visie op en beleidskeuzes voor de warmtetransitie
• Een afwegingskader om te bepalen welke wijken voor 2030 successievelijk in aanmerking komen om van het gas af te gaan
• Een doorkijk naar 2050
• Een overzicht van warmtebron(nen) per wijk;
• Financiële consequenties.

Omschrijving (label)
Begroting 2021