Omschrijving (toelichting)

Volgend uit de Visie Aan de Gooise Kust wordt gestart met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. Samen met de betrokken stakeholders uit Muiden wordt dit Uitvoeringsprogramma vormgegeven, zodat urgente kansen in het havengebied kunnen worden opgepakt en de waterrecreatie in Muiden een impuls krijgt.

Omschrijving (label)
Begroting 2021