Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Opstellen nota bodembeheer

Opstellen nota bodembeheer

Omschrijving (toelichting)

In 2020- 2021 wordt de nota bodembeheer opgesteld met als basis de bodemkwaliteitskaart. De nota legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente en wordt integraal opgesteld zodat het past in de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021