Omschrijving (toelichting)

Door uitvoering van de klimaatstresstest hebben wij in beeld op welke locaties in onze gemeente er nadelige effecten van de klimaatsverandering kunnen optreden. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden (woningbouwcoöperaties, inwoners, bedrijven) kan worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk, wenselijk en effectief kunnen zijn. Dit noemen we de risicodialogen. Op basis van deze risicodialogen wordt een maatregelenplan opgesteld dat tot 2050 wordt uitgevoerd. In 2021 gaan we door met het voeren van de risicodialogen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021