Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de integrale jeugdnota, die we medio 2021 aan de gemeenteraad aanbieden. De nota komt tot stand in samenwerking met de jeugd en onze ketenpartners. Met de Stichting Talents and Dreams (STAD) is een jongerenparticipatie-traject gestart "Slimpact" genaamd. In verschillende vormen en op diverse manieren werken jongeren aan onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dit gaat belangrijke input voor de integrale jeugdnota opleveren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021